Talash Hai Ek Aise Shakhs Ki,
, Jo Aankhon Mein Us Waqt Dard Dekh Sake,
, Jab Sab Log Mujse Khete Hain,
, Kya Yaar Hamesha Hansti Rehti Ho.
Talash Hai Ek Aise Shakhs Ki, , Jo Aankhon Mein Us Waqt Dard Dekh Sake, , Jab Sab Log Mujse Khete Hain, , Kya Yaar Hamesha Hansti Rehti Ho.