main sare dukh tere, shikwe gile mita don ga , tu aik bar gale se mujay laga tu sahi , kiya us ni jo ruswa tug ham nahi yaroo , k us k ishq main hona tha jo hoa tu sahi
main sare dukh tere, shikwe gile mita don ga , tu aik bar gale se mujay laga tu sahi , kiya us ni jo ruswa tug ham nahi yaroo , k us k ishq main hona tha jo hoa tu sahi