Apun 1 sher bolega
, Chand upar se phek rela hai light
, Bole to ho gai hai night
, Band karne ka light
, Aur sone ka ek dum tight Bole to ??
, Good Night
Apun 1 sher bolega , Chand upar se phek rela hai light , Bole to ho gai hai night , Band karne ka light , Aur sone ka ek dum tight Bole to ?? , Good Night