जीवनात नाती तशी अनेकच असतात, पण ती जपणारी लोक फार कमीच असतात...
जीवनात नाती तशी अनेकच असतात, पण ती जपणारी लोक फार कमीच असतात...